Stadslab Fontys onderzoekt tweedeling in wereldsteden als Lissabon

De opwaardering van oude stadsbuurten gaat vaak gepaard met het aantrekken van nieuw kapitaal, maar mede daardoor wordt het voor de oorspronkelijke bewoners onbetaalbaar er te blijven wonen. Het is een fenomeen dat overal op de wereld in grote steden zichtbaar is, zelfs – zij het in geringe mate – in Eindhoven: gentrificatie. Het is … Continue reading Stadslab Fontys onderzoekt tweedeling in wereldsteden als Lissabon

Advertisements